Censpol - výroba modelů, maket a prototypů
   

 CENSPOL s.r.o.
Kozinova 1138, 251 01, Říčany u Prahy
Czech Republic
tel.: +420 602 330 766
e-mail: censpol@censpol.cz

 

- REFERENCE LIST


 
ČEZ, a.s. - Praha model jaderné elektrárny I. měř. 1:500
SIEMENS model vlaku - video měř. 1:50
Merko, a.s. model betonárny s pohledem na vnitřní technologii měř. 1:50
RWE Transgas, a.s. mapa plynárenské soustavy ČR -video měř. 1:160000
Uganda - Afrika - vodní dílo Nyagak model přehrady
ČÁSLAV I. model pokládky silnice měř. 1:87
ČÁSLAV II. model betonárny s pohledem na vnitřní technologii II. měř. 1:87
ČÁSLAV III. model obalovny měř. 1:87
ČÁSLAV IV. model drtírny štěrku měř. 1:87
Techmania zpožděná řeč
CPV

CPV

model čerpadla

model turbogenerátoru

 

měř. 1:20

Techmania klenba
Techmania statická elektřina
Techmania měření teplot
ČEZ, a.s. model reaktoru I.
Jaslovské Bohunice model reaktoru II.
Phoenix-Zeppelin model záložního zdroje měř. 1:20
Slovenský plynárenský priemysel, š.p. - Bratislava kogenerační jednotka měř. 1:15
ČEZ, a.s. model uhelné elektrárny měř. 1:500
Zentiva a.s. model areálu měř. 1:250
PPC - Bratislava a.s. model elektrárny paroplynového cyklu měř. 1:100
ČEZ a.s. - Praha model jaderné elektrárny II. měř. 1:500
Museum Dr. Horáka Polyfunkční mapa měř. 1:5000
ČEZ a.s. - Praha Mapa energetické situace ČR měř. 1:125000[Back]